เปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4(2) สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย