มูลนิธิฯ และ TEMCA ร่วมจัดทอดผ้าป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล