ร่วมยินดี 56 ปี กฟภ.

วันที่ 28 กันยายน 2559…คุณธานินทร์ ตันประวัติ เลขาธิการสมาคมฯ และคุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล นายทะเบียน เป็นตัวแทนสมาคมฯ
ร่วมงานสถาปนา ครบรอบ 56 ปี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางเขน กรุงเทพฯ