ประชุม AFEEC & FAPECA Conference 2016

วันที่ 28-30 กันยายน 2559 คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมฯ
เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม AFEEC & FAPECA Conference 2016 ภายใต้หัวข้อ “SMART” ณ Marina Bay Sand
Convention Center ประเทศสิงคโปร์