ผู้ว่า กฟผ. คนใหม่


คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาคมฯ เข้าพบ คุณกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทยคนใหม่ พร้อมกับเรียนเชิญร่วมงาน TEMCA Forum 2016