ครบรอบ 58 ปี กฟน.


คณะตัวแทนของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี การไฟฟ้านครหลวง
พร้อมกันนี้ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ได้มอบเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และ มูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทย ฯ ด้วย ...ภาพข่าววันที่ 1 สิงหาคม 2559