การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 2016

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ประจำปี 2559 โดย คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กล่าวรายงาน
และ ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ประธานมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการแข่งขัน ณ Blu-O Rhythm & Bowl Siam Paragon

โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้
รางวัลประเภททีม
- ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม City 1
- รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ติยะ 2

รางวัลประเภทบุคคล 3 เกมส์รวมสูงสุด (ชาย)
- ชนะเลิศ ได้แก่ คุณ Kim จากทีม UI
- รองชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท นีโอโปร

รางวัลประเภทบุคคล 3 เกมส์รวมสูงสุด (หญิง)
- ชนะเลิศ ได้แก่ คุณ Tum จากทีม McTric
- รองชนะเลิศ ได้แก่ คุณ Bee จากทีม Fire 3

รางวัลประเภทบุคคลเกมส์เดี่ยวสูงสุด
- ชนะเลิศเกมส์เดี่ยวสูงสุด ชาย ได้แก่ คุณ Wit จากทีม Daiwa
- ชนะเลิศเกมส์เดี่ยวสูงสุด หญิง ได้แก่ คุณ Yim จากทีม First Technology 1