การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2559

มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล ขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วม
การแข่งกอล์ฟการกุศลประจำปี 2559” วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559
ณ สนามกอล์ฟ กรุงเทพกรีฑา
Download Brochure ดูรายละเอียด- PDF File