รดน้ำขอพรวันสงกรานต์และประชุมสมาคมฯ

วันที่ 19 เมษายน 2559 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฯ และ ประธานมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล เนื่องในวัน สงกรานต์
ส่วนช่วงบ่าย สมาคมฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2559-2560 โดยมีคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์
นายก สมาคมฯ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ