เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559
ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ ไฟล์แนบ
จดหมายเชิญร่วมประชุม file word download
ระเบบบียบวาระการประชุม file word download