ประมวลภาพการแข่งขัน TEMCA Champions Cup 2016

วันที่ 30 มกราคม 2559 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดการแข่งขัน ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 - TEMCA Champions Cup 2016 ขึ้น ณ สนาม Super Kick ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีคุณธานินทร์ ตันประวัติ ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน ในการนี้ คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งบริษัทสมาชิกสมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวม 24 ทีม พร้อมการแขงขันชักเย่อ แชร์บอล การประกวด Miss TEMCA และ การประกวดกองเชียร์ ซึ่งจัดเต็มทุกทีม โดยทีมที่คว้าถ้วยชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลในปีนี้คือ ทีม FTC United ชนะเลิศการแข่งขันชักเย่อ ได้แก่ ทีม GETEC F.C. การแข่งขันแชร์บอล ได้แก่ ทีม SECCO F.C. การประกวด Miss TEMCA 2016 ได้แก่
สาวงามจากทีม L & E F.C. และชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ ได้แก่ ทีม ASEFA F.C.

ขอเชิญสัมผัสภาพบรรยากาศการแข่งขัน ได้ ณ บัดนี้...