การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ คัพ ครั้งที่ 10

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) และ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) ร่วมแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ คัพ ครั้งที่ 10
เพื่อร่วมกิจกรรมและกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นระหว่างองค์กร โดยการแข่งขันครั้งนี้ ทีม TEMCA เป็นผู้ครองถ้วยชนะเลิศในปีนี้ ด้วยคะแนน
TEMCA 56 : ACAT 40 ณ สนามกอล์ฟเลควูด คันทรีคลับ