สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พร้อมเลือกตั้งนายกคนใหม่

วันที่ 27 มีนาคม 2557 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยมีคณะกรรมการชุดปัจจุบัน นำโดย คุณทักษิณ วัชระวิทยากุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม และคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ เลขาธิการ สมาคมฯ ได้รายงานกิจกรรมเพื่อรายงานการบริหารงานที่ผ่านมา และคุณวชิระ ศิริเทียนทอง เหรัญญิก ได้รายงานผลประกอบการของสมาคมฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ และหลังจากนั้นได้มีการเลือกนายกสมาคมฯ คนใหม่แทนชุดที่กำลังจะหมดวาระลง โดยที่ประชุมรับรองให้คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล เป็นนายกสมาคมฯ ปี 2557-2558 คนต่อไป ภายในงานยังได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์เชิงบวก” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติกร ดาวพิเศษ รองคณบดี ABAC Graduate School และ 
ประธาน Peter Drucker Society Thailand มาเป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ