เปิดจองบูธงานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ปี 2018