สมาคมฯ เข้าร่วมโครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร”