สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561