ลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 PATTAYA