ประชุมหารือการจัดงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 PATTAYA