ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนะนำ Software ใหม่ โดยเน้นมาตรฐาน BIM