รมว.แรงงานฯ มอบเข็มผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ